ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 22:36
ސަލާހުގެ އެހީގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނުމަށްފަހު ފިރްމީނިއޯ
ސަލާހުގެ އެހީގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނުމަށްފަހު ފިރްމީނިއޯ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދެއް ލިބުނީ ފަހު މިނިޓްގެ ލަނޑުން
 
އެސްޓަން ވިލާއާ ވާދަކޮށް، ވީ އެއްވަރު

މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ފިރްމީނިއޯ ޖެހި ލަނޑުން އެއްވަރުވެ, ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގައަކަށް ލިވަޕޫލުން ކުރަމުން އަންނަ އުއްމީދަށް ނިމުން ނައިސް، ކުޑަ ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެސްޓަން ވިލާއާ ވާދަކުރި މެޗު ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ޕޮއިންޓަކުންނެވެ. އެއީ 1-1ން ދެ ޓީމް އެއްވަރުވުމުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑެއްޖަހައި ފުރަތަމަ ކުރިހޯދީ އެސްޓަން ވިލާއިންނެވެ. އެޓީމަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ރަމްސޭއެވެ. ފިރްމީނިއޯ ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ 89 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. އެއީ ސަލާހު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ.

Advertisement

މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ލިބުނަސް ލިވަޕޫލަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތެވެ. ލީގުގައި ލިވަޕޫލަށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮތްއިރު, 66 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ފަސްވަނާގައެވެ. ތިންވަނާގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، އަދި ހަތަރުވަނާގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ލިވަޕޫލަށްވުރެ އިތުރަށް ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި އެ ދެ ޓީމަށްވެސް ބާކީ ދެ މެޗު އޮތުމުން، ލިވަޕޫލަށް އޮތީ ކުޑަ އުއްމީދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް