ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 15:43
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަައްޓާއެކު އިންޑިޔާ ކުޅުންތެރިން. މި އަހަރު މުބާރާތް އޮންނާނީ އިންޑިޔާގައި
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަައްޓާއެކު އިންޑިޔާ ކުޅުންތެރިން. މި އަހަރު މުބާރާތް އޮންނާނީ އިންޑިޔާގައި
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސީނިއަރ ޓީމު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ފޮނުވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: އިންޑިޔާ
 
މުބާރާތަކީ ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް ކުޅޭ މުބާރާތަކަށް ވާން އިންޑިޔާ ބޭނުންވޭ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގައުމުތަކުން ސީނިއަރ ގައުމީ ޓީމު މުބާރާތަށް ފޮނުވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އިންޑިޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 21ން ޖުލައި 4ށް އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތަކީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތާރީޚުގައި ޚާއްސަ މުބާރާތެކެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ މި މުބާރާތުގައި ސާކް ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ގައުމުތައް ބައިވެރިކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވުމުންނެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނީ ކުވޭތާއި ލުބުނާނެވެ.

މި ގައުމުތައް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަމަށް އިންޑިޔާ ބޭނުންވުމެވެ. އެ ގައުމުން ބޭނުންވީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް، އިންޑިޔާ ބޭނުންވާވަރުގެ ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް ކުޅެންލިބޭ މުބާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ފެންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްވަމުން ދިއުމާއި، އިންޑިޔާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުހެން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާތީ، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ސީނިއަރ ޓީމުގެ ބަދަލުގައި އިންޑިޔާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމު ފޮނުވުމަށް އެގައުމުން ވަނީ ވިސްނާފައެވެ.

ނަމަވެސް ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، އޭއެފްސީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގައިވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިންޑިޔާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޝްރީ ޕްރަބާކަރަން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ގައުމަކުން ސީނިއަރ ޓީމު ފޮނުވާނެކަމުގެ އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އާދެ! ލުބުނާނާ ކުވޭތު، އަދި އެހެން ގައުމުތަކުން އެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ ޓީމު ފޮނުވާނެ. މުބާރާތް ވާދަވެރި ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް
ޕްރަބާކަރަން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކޮންމެ ދެ މުބާރާތަކުން އެއް މުބާރާތް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ އިންޑިޔާގައެވެ. އެއީ އެގޮތަށް ސްޕޮންސަރުން ބޭނުންވާތީއެވެ. މި މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވީ 2021 ވަނަ އަހަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަކީވެސް އިންޑިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
29%
43%
0%
14%
0%
14%
ކޮމެންޓް