ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 12:39
ސ ހިތަދޫ ގެއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ސ ހިތަދޫ ގެއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ސ.ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި
 
މި ޙާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވޭ
 
ޙާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ގޭގެ ކޮޓަރީގައި ހުރި އުއްބައްތިއެއް ވެއްޓިގެން

ސ ހިތަދޫ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން އެމްއެންޑީއެފް ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، އެ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ކަމަށެވެ.

ޙާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ގޭގެ ކޮޓަރީގައި ހުރި އުއްބައްތިއެއް ވެއްޓިގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

ޙާދިސާ ހިނގިތާ 10 ވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް އެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅުނު މީހުން ފަށާފައިވާއިރު، އަލިފާންގަނޑު ނިވާލެވުނުއިރު މުޅި ކޮޓަރި ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވެފައެވެ.  

މި ޙާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ކައުންސިލުންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް