ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 10:23
ފީފާ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ފީފާ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ
ފުޓުބޯޅަ އަކީ އުތުރު އެމެރިކާގެ އެއް ވަނަ ކުޅިވަރަށް ވާނެ: އިންފަންޓީނޯ
 
މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ޤައުމުތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މާހައުލެއް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ފީފާ އިން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނެ އެއް ކަންތައް

ފުޓުބޯޅަ އަކީ އުތުރު އެމެރިކާގެ އެއް ވަނަ ކުޅިވަރަށް ވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) ގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިންފަންޓީނޯ މިހެން ވިދާޅުވީ 2026 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކައުންޓްޑައުން ފެށުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ވޯލްޑް ކަޕުން ވެސް ފެނުނީ ޤައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އެކުވެގެން، އެއް މާހައުލެއްގައި އުފާވެރި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރި މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 2026 ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ވާނީ އެއަށްވުރެ މާ ތަފާތު މުބާރާތަކަށް ކަމަށް އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ވަރުގަދަ 48 ޓީމު ވާދަކުރާނެ ކަމަށާއި، ތަފާތު 16 ސިޓީއެއްގައި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނަ ވިދާޅުވީ، އެއީ އެންމެ ފުރިހަމަ މުބާރާތަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ ޤައުމުތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މާހައުލެއް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ފީފާ އިން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނެ އެއް ކަންތައް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މާގިނައިން ދަތުރު ކުރަން ނުޖެއްސުމާއި، ހުރުމުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތްތަކެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ތިން ޤައުމު ކަމަށްވާ، އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އަދި މެކްސިކޯ އިން އެކަންކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތްތަކެއް ހޯދާނެ އެވެ. ކުރިން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ދެން އޮންނަ މުބާރާތުގައި ގިނަ ޓީމު ވާދަ ކުރުމަކީ މުބާރާތުގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަވެ، ފުޓުބޯޅައިގެ ރޫހު ދިރޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިންފަންޓީނޯ ދެކިލައްވަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއާއެކު ފުޓުބޯޅަ އަކީ އުތުރު އެމެރިކާގެ އެއް ވަނަ ކުޅިވަރަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

ފީފާ އިން ވަނީ މުބާރާތުގެ ކައުންޓްޑައުން ރަަސްމީކޮށް ފަށައި، މުބާރާތާ ގުޅޭ ތައްޔާރީތައް ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް