ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 06:19
މާޒިޔާ އާއި ސަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މާޒިޔާ އާއި ސަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސަސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
މާޒިޔާ އެއްވަނައިގަ އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން މޮޅުވެގެން

ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން އެއްވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު، ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ސަސް އިން މެޗުގެ ބޮޑުބައި ކުޅެން ޖެހުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ގޯލަށް ވަންނަން ދިޔަ ބޯޅައެއްގައި އަތުން ޖެއްސުމުން ސަސް ގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަހުމަދު އައިހަމް އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައެވެ. އައިހަމް އަތުން ޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، މާޒިޔާއަށް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އެވެ.

މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ހަަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ މާޒިޔާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މާޒިޔާގެ ދެވަނަ ލަނޑާއެކު، ސަސް އަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބުމުގެ އުއްމީދު ފަނޑުވިއެވެ. 82 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ވަނީ މާޒިޔާއަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

މާޒިޔާ އާއި ސަސް އަކީ މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ދެ ޓީމެވެ. މާޒިޔާ ކުޅުނު ތިން މެޗުން މޮޅުވެ، ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ދެވަނައިގައި އީގަލްސް އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މެޗުން މޮޅު ނުވުމުން، ސަސް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ތިން ވަނައިގައެވެ.

މި ބުރުގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ޖުލައި 15 އާ ހަމައަށް ލީގު މެދުކަނޑާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގައުމީ ޓީމު ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުގައި މާޒިޔާގެ 15 ކުޅުންތެރިންނާ، ސަސް ގެ ފަސް ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް