ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 08:33
ބަންޑާރަ ނާއިބު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްއަތު
ބަންޑާރަ ނާއިބު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްއަތު
އޭޖީ އޮފީސް
ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވާން ރިފްއަތަށް 30 މިނެޓުގެ ފުރުސަތެއް
 
ދެ ގަޑިއިރުގެ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން 10 މިނެޓާއި މެދު ތެރެއިން 10 މިނެޓާއި ބަހުސް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން 10 މިނެޓު ބަންޑާރަ ނާއިބަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

އިތުބާރުނެތް މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތަށް 30 މިނެޓު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އާންމު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަނީ އަބްދުލްހަކީމް ހުށަހެޅުއްވީ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަތަކުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް އަމަލު ކުރާ ގޮތަށް މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވާން 30 މިނެޓުގެ ވަގުތެއް ދިނުމަށެވެ.

އެއީ ދެ ގަޑިއިރުގެ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން 10 މިނެޓާއި، މެދު ތެރެއިން 10 މިނެޓާއި ބަހުސް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން 10 މިނެޓެވެ.

ބާކީ އޮތް ދޮޅު ގަޑިއިރު މައްސަލާގައި ބަހުސް ކުރައްވާނީ މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement

ޣަނީގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާންއެވެ. މިހުށަހެޅުން ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ވަނީ އެ މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް ރިފްއަތަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން ބަންޑާރަ ނާއިބަށް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭން ޖެހެއެވެ.

ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޗާގޯސްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް) ގައި ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރިފްއަތު އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ގާނޫނީ ޓީމުން ވަކާލާތު ކުރީ ރާއްޖޭގެ ހިމާޔަތުގައި ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެއެވެ.

ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ވެސް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު 13 މެންބަރެއްގެ ސޮޔާއެކު މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަވެސް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޗާގޯސް މައްސަލާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް