ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:03
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަަށް ހުރި ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަަށް ހުރި ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާރސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީއާ ހަވާލުނުވާން ނިންމުމަކީ ނާގަލްސްމަން ނިންމި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް
 
ނާގަލްސްމަން އެ ނިންމުން ނިންމީ އެތައް ގޮތަކުން ވިސްނާފައި ކަމަށާއި، ޗެލްސީން އެހެން ކޯޗެެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާތައް ފެށީ ވެސް އެއަށްފަހު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީއާ ހަވާލުނުވާން ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް އޭނާގެ އެޖެންޓް ވޯކާ ސްޓްރޫތު ބުނެފި އެވެ.

ދާދި ފަހުން ޗެލްސީން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމުގައި ޗެލްސީ އަށް އަލި މަގެއް ފެނުނު ކަމަށް އޭރު މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޗެލްސީން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ނާގަލްސަން އޮތް ނަމަވެސް، ފަހު ވަގުތު އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ފަހު ވަގުތު ނާގަލްސްމަން ވަނީ ޗެލްސީގެ ލިސްޓުން ބޭރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭނާގެ ނިންމުމެއް ކަމެއް ނުވަތަ ޗެލްސީގެ ނިންމުމެއް ކަމެއް އޭރު އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި އޭރު ބުނެފައިވާ ގޮތުން ނާގަލްސްމަން ޗެލްސީއާ ހަވާލުވާން ބޭނުންނުވީ އެ ޓީމަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ނުލިބޭތީ އެވެ.

Advertisement

ނާގަލްސްމަންގެ އެޖެންޓު ބުނި ގޮތުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗަކަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސުމަށް އެކުލަބުން ވަނީ އިންތިހާ އަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ އޮތީ ޗެލްސީގެ އެއް ނަންބަރު ޗޮއިސްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ނާގަލްސްމަން ބޭނުންވި ނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ދިޔައީސް ކަމަށް އެޖެންޓު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސްޓްރޫތު ބުނި ގޮތުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލު ނުވުމަށް ނާގަލްސްމަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެވެ. އޭނާ ބުނީ ނާގަލްސްމަން އެ ނިންމުން ނިންމީ އެތައް ގޮތަކުން ވިސްނާފައި ކަމަށާއި، ޗެލްސީން އެހެން ކޯޗެެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާތައް ފެށީ ވެސް އެއަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ނާގަލްސްމަން އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ހޮފެންހެއިމް އިންނެވެ. އެ ކުލަބަށް ތިން އަހަރު އިރުޝާދު ދިނުމަށް ފަހު ނާގަލްސަމަން 2019 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުވީ އާރްބީ ލައިޕްޒިގާ އެވެ. ލައިޕްޒިގްގައި ނާގަލްސްމަން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އޭނާ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ނާގަލްސްމަނާއެކު ބަޔާންގެ ނަތީޖާތަށް ދަށްވެ، މިއަހަރު ވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޗެލްސީން ނާގަލްސްމަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއިރު، ޓޮޓެންހަމުން ވެސް އަންނަނީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް