ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 17:04
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އެޑިޝަން.އެމްވީ
އެރިޓްރިއާގައި ބޯޓުތަކެއް ހިފެހެއްޓުން
އެރިޓްރިއާގައި އެފް.އެސް.އެމްގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފެހެއްޓި މައްސަލަ މިދަނީ ގާތުން ބަލަމުން: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
 
މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވަރަށް އަވަހަށް އެރިޓްރިއާއަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 
އެރިޓްރިއާ ސަރުކާރާ ވާހަކަދައްކައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

އެފްރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ އެރިޓްރިއާގައި ދިވެހި އަދި މިސްރު ފަޅުވެރިންނާއެކު، އެފް.އެސް.އެމްއާއި ޕެޓްރޯލިއަމް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފެހެއްޓި މައްސަލަ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ދިވެހި ފަޅުވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެރިޓްރިއާގައި ދިވެހި އަދި މިސްރު ފަޅުވެރިންނާއެކު، އެފް.އެސް.އެމްއާއި ޕެޓްރޯލިއަމް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓުތަކެއް ހިފަހައްޓާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުން، އެގައުމުތަކުގައި ހުރި އެރިޓްރިއާގެ އެމްބަސީތައް މެދުވެރިކޮށް އެރިޓްރިއާގެ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އެބޯޓުތަކުގައި ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ދިވެހި ފަޅުވެރިންގެ ހާލު ބަލައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ އެރިޓްރިއާގެ ދާއިމީ މިޝަނާއި ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަނުން ދަނީ މިމައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދޭތޯ ބަލަމުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުން، އެރިޓްރިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެމްބެސެޑަރު މެދުވެރިކޮށް، އެރިޓްރިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އެރިޓްރިއާގައި ތިބި ދިވެހި ފަޅުވެރިންނަށް ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވަރަށް އަވަހަށް އެރިޓްރިއާއަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް