ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 08:21
މިޔަންމާ
މިޔަންމާ
ބީބީސީ
ތޫފާން މޮކާ
މިޔަންމާ: ތޫފާން މޮކާގައި 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ރާޚައިން ސްޓޭޓުން

އާދީއްތަ ދުވަހު މިޔަންމާއަށް އައި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި 41 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބީބީސީން ބުނެފިއެވެ.

ބީބީސީން ބުނީ އެ ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. މި ގަރުނުގައި މިޔަންމާއަށް އައި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތޫފާނަކީ މޮކާ ކަމަށްވާއިރު މި ތޫފާނުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 209 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހެމުން ދިޔަ ކަމަށް ވެސް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ރާޚައިން ސްޓޭޓުންނާއި، މިޔަންމާގެ މެދުތެރެއިންނާއި ސަގައިން އަދި މަގްވޭ ސަރަހައްދުންނެވެ.

ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ހާއްސަކޮށް އެތެރޭގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ރޮހިންޔާ މައިނޯރިޓީ ދިރިއުޅޭ ކޭމްޕްތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މާ ގިނަ އެވެ. އެ ގެއްލުންތައް ގުނަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބަޣާވާތެއްގައި ވެރިކަން ހިފެހެއްޓި އަސްކަރީ ޖަންޓާއިން ނޫން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެތައް ސަތޭކަ ގެއަކާއި ހިޔާތަކެއް ވަނީ ވެއްޓިފައިވާއިރު މުވާސަލާތު ކުރުން ދަތިވެ، އަދިވެސް މީހުން ގެއްލިފައިވާތީ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ތަފާތެވެ.

އައްސޭރިފަށުގެ ތިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރާޚައިން ސްޓޭޓްގެ ވެރިރަށް ސިޓްވޭގައި މަގުތަކުގައި ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ގަސްތަކާއި ވެއްޓިފައިވާ ކަރަންޓް ޕައިލަންތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މަގުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްގައި މިފަދަ ތޫފާނެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވި ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ކެޓަގަރީ ފަހެއްގެ ތޫފާނުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ކޮކްސް ބާޒާރުގައި ހުރި އެތައް ހާސް ހިޔާތަކެއް ވަނީ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާފައެވެ. އެއީ މިޔަންމާއިން އެއް މިލިއަން ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ ތަނެކެވެ. މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ތޫފާން މޮކާ އެރުމުގެ ކުރިން ގާތްގަނޑަކަށް 750،000 މީހުން ވަނީ ތިރި ސަރަހައްދުތަކުން ފިލައިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް