ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 21:40
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީ ޔޮޝިމާއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީ ޔޮޝިމާއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ދަތުރުފުޅު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަޔާޝީ ޔޮޝިމާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފާއިތުވި 50 އަހަރު ވެދެމުންދިޔަ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ، ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި، ރާއްޖެއިން ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލަތަކުގައި ޖަޕާނަށް ވެދެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ދެ މިނިސްޓަރުންވެސް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއެކު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބޭއްވެވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޚަލީލާއި ޖަޕާނަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަސަން ސާބިރާއި ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މުހައްމަދު އަމީތު އަހުމަދު މަނިކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޖަޕާނަށް މިކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ މިޔުނިކް ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކާމިޔާބުގެ އައްސޭރި ފެންނަން ފަށައިފި: ޝާހިދު
"ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް"
ރައީސް ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް: ޝާހިދު
އިންޑިއާގެ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މިރާއްޖޭގައި ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
"އިނގިރޭސީންނާއެކު ވީ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުނުގެނައި ނަމަ، ވަަރަށް ފަސޭހައިން ރާއްޖެ ސްރީލަންކާގެ ބަޔަކަށްވުމަށް ފުރުސަތު އޮތް"
މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ރާއްޖެއިން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދެއްވައިފި
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު 9 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި