ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 18:11
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ހުސްކުރަނީ
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ހުސްކުރަނީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް
 
މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

އެޕްރީލް މަހު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް ގޮސްފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން އާންމުކުރި އެޕްރީލް މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފްއަގު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 4 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށްވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވި އޭޕްރިލް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 16 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު 361 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 305 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

Advertisement

ވޭތުވެދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ އަދި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް އަށް ބަލާލާއިރު، ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އިންޑިއާ، އޮމާން، ޔޫ.އޭ.އީ، ޗައިނާ އަދި ސިންގަޕޯރ، އެވެ. އިންޑިއާ 757 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، އޮމާން އިން 707 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔޫ.އޭ.އީ އިން 573 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. ޗައިނާ އިން 520 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި ސިންގަޕޯރ އިން 467 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

2023 އޭޕްރިލް މަހު ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި 2,180,137.73 (ދެ މިލިއަން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހާސް، ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތް ރުފިޔާ ހަތްދިޔަ ތިން ލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް