ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 08:53
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ގޫގުލް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި އިލެކްޝަނަށް ދަތިތަކެއް
 
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި އިލެކްޝަނަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެގްޒެކިއުޓިވް މަރިޔަމް ޝާހިޔާ ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަނަސް ކޮމިޝަނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިޔާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 5597 އޮފިޝަލުން ބޭނުންވާ އިރު އެކަމަށްޓަކައި ކުރާ އިޢުލާންތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބު ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ނަމަވެސް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ބައިވެރިވުން މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ޚާއްސަ ވޯކިން އިންޓަރވިއު އެއް ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖޫން ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް