ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 18:21
އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް މޫސަލްއަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ
އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް މޫސަލްއަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ
ގޫގުލް
އިރާގުގެ މޫސަލް
މޫސަލް މިނިވަންވެއްޖެ
 
9 މަސްދުވަސްވަންދެން ހަނގުރާމަކުރުމަށް ފަހު މިނިވަންވީ
 
އައިސް އިން މޫސަލް ހިފާފައި ވަނީ ޖޫން 2014 ގައި

ެއިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރް އަލް އަބަދީ އިރާގުގެ މޫސަލް ސިޓީ މިނިވަންވެއްޖެކަމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

އިރާގުގެ މޫސަލް ސިޓީ މިނިވަންވެފައިވަނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ 9 މަސްދުވަސްވަންދެން ހަނގުރާމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރް އަލް އަބަދީގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހިތްވަރުގަދަ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާކަމަށާއި އިރާގުގެ މޫސަލް ސިޓީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންވިކަމުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވާކަމަށެވެ.

މިކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އިރާގުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީއަކުން ހަނގުރާމަވެރިން ރައިގްރިސް ކޯރަށް އިރާގުގެ ދިދަ ހިފައިގެންދިޔަކަން ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މީގެ ކުރިން އައިއެސްގެ 100 ވަރަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން މޫސަލްގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާށިވެފައިވާކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އައިއެސްގެ ގިނަ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއްވަނީ އެމީހުން ހަނގުރާމައިގައި ނާކަމިޔާބުވުމުން އެ ސަރަހައްދު ކައިރީގައި އޮތް ކޯރަކަށް ފުންމާލާއިގެން ފިލާފައެވެ.

އައިއެސް މި ހަނގުރާމައިގައި ބަލިވުމުން މިއީ އެމީހުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބެއްކަން ޔަޤީންވާކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

ފާއިތުވި ނުވަ މަސްދުވަހު މި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މޫސަލްގެ ގިނަ ތަންތަން ހަލާކުވެ، އެތައް ހާސްބަޔަކު މަރުވެ އަދި އެއްމިލިއަން މީހުންވަނީ އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

އައިއެސް އަތްދަށުން މޫސަލް މިނިވަން ކުރުމުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަން އައިއެސް އިން ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހު ފަށާފައެވެ.

އިރާގު އަސްކަރިއްޔާ އިން މޫސަލް މިނިވަންކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި، އަދި އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ހިމެނެއެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ އިރާގުގެ މޫސަލް އާރާސްތު ކުރުމަށް މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ނަގާ ނެކަމަށް ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތަކާއި ބްރިޖްތަށް މަރާމާތުކޮށް އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން މޫސަލް ސިޓީ ކޮޅަށްޖެހުމަށް ފަސް އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވާއިރު، އޮފިޝަލުން އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ސިޓީ އާރާސްތު ކުރުމަށް ބިލިއަނުން ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އައިސް އިން މޫސަލް ހިފާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
25%
25%
13%
13%
25%
0%
ކޮމެންޓް