ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 18:04
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީ އިންތިޚާބު
ތުރުކީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަކަށް، ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ރައީސް އުރުދުޣާން
 
އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރު ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހަށް
 
ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ 99 އިންސައްތަ ގުނާފައިވާއިރު، އުރުދުޣާނަށް ކުރި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ 49.4 އިންސައްތަ ވޯޓުން
 
މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ނިސްބަތް 88.8 އިންސައްތައަށް އަރާ

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަކަށް އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ދަތުރުކުރައްވާފައި ވަނީ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކެނޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައެވެ.

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވާފައިވަނީ މެއި 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރު ރައީސް އުރުދުޣާން ފަސޭހަކޮށް ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާއެކު، އުރުދުޣާންގެ ވެރިކަން އިތުރު މުއްދަތަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ހުންނަ އޭނާގެ ވެރިކަންކުރާ އިސްލާމިސްޓް ރޫޓް އޭކޭ ޕާޓީގެ މައި އޮފީހުގައި ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އުރުދުޣާން ވަނީ، ފުރުތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޔާސީ ވޯޓު ދެވަނަ ބުރަކަށް ގޮސްފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ 99 އިންސައްތަ ގުނާފައިވާއިރު، އުރުދުޣާނަށް ކުރި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ 49.4 އިންސައްތަ ވޯޓާއެކުއެވެ. އަދި އެންމެ ގާތުން ކިލިޗްދަރޮގްލޫއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ 44.96 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ.

ތިންވަނަ ކެންޑިޑޭޓް، ގައުމިއްޔަތުގެ ވެރިޔާ ސިނާން އޮގަންއަށް 5.2 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތްއިރު، މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު އެންޑޯސް ކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ދެވަނަ ބުރުގައި "ކިންގްމޭކަރ"ގެ ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ނިސްބަތް 88.8 އިންސައްތައަށް އަރާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކިލިޗްދަރޮގްލޫ ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރިހޯދުމަށް ވައުދުވެ، ނަތީޖާ ގުނުމާއި ރިޕޯޓްކުރުމަށް އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީން ހުރަސްއަޅާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް