ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 20:55
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އަދި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އޯލާފް ޝޮލްޒް
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އަދި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އޯލާފް ޝޮލްޒް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޒެލެންސްކީ ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުން: ޔޫކްރެއިނަށް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ
 
މިއީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ޒެލެންސްކީ ޖަރުމަނަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނާއި ޔޫކްރެއިންގެ ގުޅުމަށް ބުރުތަކެއް އެރި ނަމަވެސް، މިހާރު ދެގައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ރަނގަޅުވާން ފަށާފައި
 
މި އަސްކަރީ އެހީގެ ޕެކޭޖަކީ މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސްކަރީ އެހީގެ ޕެކޭޖް

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، އެގައުމުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެން، އެގައުމުގެ ޗާންސެލަރ އޯލާފް ޝޮލްޒް އާއެކު، ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމާގައި ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ ފަދަ، ހިތި ނަތީޖާއަކާ މިއަހަރު، ރަޝިއާއިން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ބާރު ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިނުން މިހާރު ކުރިމަތިލަމުންދާ ދުވަސްތަކުގައި އެގައުމުގެ "ހަގީގީ ރަހުމަތްތެރި"އެއްގެ ގޮތުގައި ޖަރުމަނުން އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޖަރުމަނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ޒެލެންސްކީ މިވަނީ ޖަރުމަނުގެ ފަރާތުން ޔޫކްރެއިނަށް ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީގެ ޕެކޭޖެއްވެސް ކަށަވަރުކުރައްވާފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ޔޫކްރެއިނަށް ލިބޭ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ޕެކޭޖެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ ވަނީ ހަނގުރާމާފައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޖަރުމުން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިނުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ޖަރުމަނާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު އޮތް ބައިލެޓެރަލް ގުޅުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވި ކަންތަތަކާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޝޮލްޒް ޖަވާބުދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު އިރު، ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޖަރުމަނުން ފަސްޖެހުމާއެކު، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެގައުމަށް އަމާޒުވެގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޖަރުމަނަކީ މިހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީވަމުންދާ އެއް ގައުމެވެ.

ކޮމެންޓް