ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 08:06
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެމްބެލޭ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެމްބެލޭ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އިން ޑެމްބެލޭ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅަނީ
ޑެމްބެލޭ އަކީ "އަތްނުލެވޭނެ" ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޗު ޒަވީ ވަނީ ނިންމާފައި

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ވިންގާ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަށް އައު އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅަން އެ ކުލަބުން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިހާރު ބާސެލޯނާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. އެހެންކަމުން ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށް، ކުލަބުގައި ބަހައްޓަން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބާސެލޯނާ އިން ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް، ޑެމްބެލޭ އަކީ "އަތްނުލެވޭނެ" ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބާސެލޯނާ އިން ޑެމްބެލޭއާއެކު އައު އެއްބަަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން އޮންނާނީ ޑެމްބެލޭގެ އަތް މަތީގައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް ޑެމްބެލޭ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމަށް އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ 2022 ވަނަ އަހަރަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އިތުރު ދެ އަހަރު ދުވަހަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފަ އެވެ. ޑެމްބެލޭ ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް 180 މެޗު ކުޅެދީ 40 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ހަ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ސްޕެނިޝް ލީގު ދެ ފަހަރު، ކޮޕަ ޑެލް ރޭ ދެ ފަހަރު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ދެ ފަހަރު އެވެ.

ޑެމްބެލޭ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަނުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނެވެ. އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ ޑެމްބެލޭ އަނބުރާ ކުޅުމަށް އައީ ފެބްރުވަރީ މަހު އެވެ. މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ޖުމުލަ 30 މެޗު ކުޅެދީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް