ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 08:32
ބަޓިކް އެއަރލައިނަށް ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ބަޓިކް އެއަރލައިނަށް ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ
އެމްއޭސީއެލް
ބަޓިކް އެއަރ
މެލޭޝިޔާގެ ބަޓިކް އެއަރއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި
 
ބަޓިކް އެއަރއިން ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ

މެލޭޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއަރލައިން، ބަޓިކް އެއަރއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ބަޓިކް އެއަރގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:30ގައި ޖައްސާފައިވާއިރު، ބޯޓަށް މަރުހަބާކިޔާފައިވަނީ ހާއްސަ ވޯޓަރ ސެލިއުޓްއަކުންނެވެ. ބަޓިކް އެއަރގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި 57 ފަސިންޖަރުން ވަނީ ރާއްޖެއައިސްފައެވެ.

ބަޓިކް އެއަރއިން ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަތުރުތައް ބާއްވާނެއެވެ. މިދަތުތައް ރާވާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް އެއަށްފަހު މެލޭޝިޔާއަށާއި، އަދި ސީދާ ރާއްޖެއާ މެލޭޝިޔާއާ ދެމެދުގައެވެ. ރާއްޖެއާ މެލޭޝިޔާއާ ދެމެދުގެ ސީދާ ދަތުރުތައް އަންނަ ޖޫންމަހު ފަހުކޮޅު ފަށާނެއެވެ. މީގެ ކުރިން މަލިންޑޯ އެއަރގެ ނަމުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އައި އެއަރލައިން، ބަޓިކް އެއަރއަށް ބަދަލުކޮށް ގިނަ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބަޓިކް އެއަރއިން ބޭނުންކުރާނީ ބޮއިންގ 737 މަރުކާގެ ބޯޓެވެ. މިއީ 180 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ.

ބަޓިކް އެއަރއިން މެލޭޝިޔާ، ތައިލޭންޑް، އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ހިމެނޭހެން ފަންސާސް މަންޒިލަކަށް ދަތުރުތައް ބާއްވައެވެ. އެގޮތުން މިމަންޒިލްތަކުން ރައްޖެއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުވެރިންނަށް އައުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންތައް އިތުރުވެގެން ދިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިގެންދާ އިތުރު ކުރިއެެރުމެކެވެ.

ބަޓިކް އެއަރގެ އިތުރުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފްލައިނަސް، އަދި އެމެރިކާގެ ވަރޖިންގ އެޓްލާންޓިކް މިއަހަރު ތެރޭގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް