ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 21:37
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އައިއޯސީ ކޮންފަރެންސް
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
މި ދަތުރުފުޅަކީ، 6 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ބަންގްލަދޭޝަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް

ހަވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފްގައި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ޙަސީނާ ދެއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިފަރިކޮޅު އޮތީ ޑާކާ އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް ހޮޓެލްގައެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބަންގްލަދޭޝްއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ، 6 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ނައިބްރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންނާއި، ދިވެހި ޢާއިލާތަކާ ވެސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް