ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:48
ބާސެލޯނާ އިން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ބަސް ޕެރޭޑެއްގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ އިން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ބަސް ޕެރޭޑެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އިން އުފާ ފާޅުކުރާނީ ދެ ޓީމު އެކުގައި
 
އެ ޕެރޭޑުގައި އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން އޮފިޝަލުން އަދި ފިރިހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން އޮފިޝަލުން ވެސް ބައިވެރިވާނެ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތް މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އަށް ލީގު ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ޓީމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރާނީ ފިރިހެން ޓީމާއި އަންހެން ޓީމު އެކުގައި ކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ލީގުގައި ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮއްވާ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށްވަރުކޮށްފަ އެވެ. ލީގުގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެސްޕަންޔޯލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ އެވެ. އެސްޕަންޔޯލްގެ ދަނޑުގައި އެ މެޗު ކުޅޭއިރު، ލީގު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އަށް މިހާރު ބޭނުން ވަނީ އެންމެ ދެ ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން ބާސެލޯނާ އަށް މިހަފްތާގައި ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް އެ ޓީމުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ޕެރޭޑެއް ބައްވާނެ އެވެ. އެ ޕެރޭޑުގައި އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން އޮފިޝަލުން އަދި ފިރިހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިން އޮފިޝަލުން ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާ އިން މި ޕެރޭޑަށް ތަައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެސްޕަންޔޯލް މެޗުން އެ ޓީމަށް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އުފާ ފާޅުކުރުން ފަސް ކުރާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު ބާސެލޯނާ އިން އެ ޕްރޭޑު އަނެއްކާ ވެސް ރާވާނީ އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާ ދިމާކޮށެވެ. މިއީ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވުމުން ބާސެލޯނާ އިން އެކަމުގެ ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތެކެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް އުފާ ފާޅުކުރުން އޮންނާނީ ލީގުގައި ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ފަހު މެޗަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
20%
0%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް