ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 20:13
ބްރަސްލްްސްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ކޮމިޝަން ހެޑްކުއާރޓަރ
ބްރަސްލްްސްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ކޮމިޝަން ހެޑްކުއާރޓަރ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން، ޗައިނާއާއި އީރާނުގެ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއަޅަން މަޝްވަރާކުރަނީ
 
މިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާތައް އީޔޫއިން ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އީޔޫއިން ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި
 
ދާދިފަހުންވެސް އީޔޫއިން ވަނީ މިހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވުމުގައި އެޖަމިއްޔާއިން ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ބުނެފައި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން, އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ޗައިނާއާއި އީރާނުގެ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއަޅަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން މަޝްވަރާ ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާތައް އީޔޫއިން ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ވަނީ، ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއާއި، އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ މީހުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މިމަޝްވަރާތައް ހޫނުވެގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް މިކަމުގެ މާހިރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް ދިގުދެމިގެން ދިއުމަކީ މުޅި ޔޫރަޕަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމެއްކަންވެސް މާހިރުން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އީޔޫއިން ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އަދި ދާދިފަހުންވެސް އީޔޫއިން ވަނީ މިހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވުމުގައި އެޖަމިއްޔާއިން ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އީޔޫއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް