ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 19:11
އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ، އާމިނަތު ޝައުނާ
އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ، އާމިނަތު ޝައުނާ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
މޫސުމީ ބަދަލު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި އިގްތިސާދީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް - ޝައުނާ
 
ފަރުތައް މަރުވުމުން، ރާއްޖެ ނެތިދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި އިގްތިސާދީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް، އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ 7 ވަނަ އޭބީޔޫ މީޑިއާ ސަމިޓް އޮން ކްލައިމެޓް އެކްޝަން އެންޑް ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިވެންޝަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާތައް އުފެދިފައިވަނީ މުރަކަތަކުގެ މަތީގައި ކަމަށާއި، ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފަރުތައް އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކުރާކަމަށާއި، އެތަކެތިން ކާނާ ލިބޭކަމަށެވެ. އަދި މި ފަރުތަކުންވެސް ދިވެހިންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަރުތައް މަރުވުމުން ރާއްޖެ ނެތިދިއުމަށް ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަނޑުތައް ހޫނުވަމުންދާ ކަމަށާއި، މިދިޔަ މަހު ދުނިޔޭގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވަނީ ސެޓެލައިޓް ރެކޯޑްތައް ފެށުނު ފަހުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ހޫނު ފިނިހޫނުމިންކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި އަހަރު، މުރަކަތައް ހުދުވުމާ ބެހޭގޮތުން ސައިންސްވެރިން ދަނީ އިންޒާރު ދެމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު، އެންމެ ފަހުން މުރަކަތައް ހުދުވި ދުވަސްވަރު، ގާތްގަނޑަކަށް 75 އިންސައްތަ ފަރުތައް ހުދުވިކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާޅުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ރަށްތައް ގިރަމުންދާކަމަށާއި، މުރަކަތައް މަރުވަމުންދަނީ ކަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ ކުރިން ތަޖުރިބާ ނުކުރާ މިންވަރަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި، ދުނިޔެ ހޫނުވެފައިވަނީ އެންމެ 1.1 ޑިގްރީއަށް ނަމަވެސް، އެކަމާ ކުރިމަތިލެވޭނީ ކިރިޔާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް