ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:16
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މެސީ
ޓްވީޓަރ
ޕީއެސްޖީ
ސަސްޕެންޑު ކުރި މެސީ ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި، މިވީ ކިހިނެއް؟
 
ޕީއެސްޖީން މެސީ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާއިރު، މެސީ ރުއްސޭނެ ހުރިހާ ގޮތެއް އެ ކުލަބުން ހޯދާނެ

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އިން އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ސަސްޕެންޑު ކުރި ޚަބަރަކީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކަ އެވެ. އަނެއްކޮޅު ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން މެސީ އާއި ޕީއެސްޖީއާ ދެމެދު މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފްރާންްސްގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައި ވަނިކޮށް، މެސީ ވަނީ މައާފަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ.

ޕީއެސްޖީން މެސީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި ވަނީ ކުލަބުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި އޭނާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތުރު ކުރުމުންނެވެ. މެސީ އަކީ ސައުދީން އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެމްބެސަޑެރެކެވެ. މެސީ ސައުދީ އަށް ދިޔުމާއެކު ޕީއެސްޖީން އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެ މުއްދަތުގައި މެސީ އަށް ޕީއެސްޖީގެ އެއްވެސް ފަރިތަކުރުމެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށާއި، ކުލަބުން އޭނާ އަށް މުސާރަ ވެސް ނުދޭނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގައި ޕީއެސްޖީން ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާއިރު، ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ ވެސް ވަނީ އެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ.

މެސީ މައާފަށް އެދުމާއެކު، އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކޮށްގެން ތިބީ ދެން ކަންތައް ވާނެ ގޮތަކަށެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހަށް ޕީއެސްޖީއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، އޭނާ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެވެ. އެ ވާހަކަތައް އެކިއެކި މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް، މެސީ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޕީއެސްޖީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ޙާޟިރުވެފަ އެވެ. މިއީ ސައުދީ ދަތުރަށް ފަހު މެސީ ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުން އެކަން ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ އެ ވާހަކަ ރިޕޯޓު ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕީއެސްޖީން މެސީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި ހުއްޓާ އޭނާ ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފެށުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓުނެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން ފްރާންސްގެ މީޑިއާއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޕީއެސްޖީން އެކުލަބުން މެސީ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން، ބާތިލް ކުރުމަކީ ގާތް ކަމެެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޕީއެސްޖީން މެސީ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާއިރު، މެސީ ރުއްސޭނެ ހުރިހާ ގޮތެއް އެ ކުލަބުން ހޯދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މެސީގެ ނިންމުން އޮތް ގޮތެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ އެއް މަސް ދުވަސް ކުރިން ޕީއެސްޖީގައި މަޑު ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މެސީ އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމުގައި މެސީގެ ފަރާތުން ރަސްމީ ގޮތުން ނިންމުމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، މެސީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާ ވާހަކަ އަކީ އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވޭ ވާހަަކަ އެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމަށް މެސީ ނުކުމެފައިވާއިރު، ކުލަބުގެ އިސްވެރިން މެސީއާ ވަކިން ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ އިތުރުން ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލުއިސް ކަމްޕޯސް އަދި ކޯޗު ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ މެސީއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މެސީ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު މެސީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވީ ކުރީގެ ކުލަބު ބާސެލޯނާއާއެކު އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރެވުމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ އަލުން މެސީ ގެންދެވޭނެ ހުރިހާ މަގަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
60%
0%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް