ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:01
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީގު ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީގު ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ލިބުން ލަސްވިޔަސް ޝެޑިއުލަށް ބުރޫނާރާނެ - އިލެކްޝަންސް
އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 25، 26 ހިސާބުގައި
ދަރުބާރުގެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް އިލެކްޝަނުން ވަނީ ފަށާފައި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ލިބުން ލަސްވިޔަސް ޝެޑިއުލަށް ބުރޫ ނާރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފުވާދު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާ ބެހޭ މައިމަރުކަޒެއް ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް، އެތަނަށް ވަދެވުނީ ކުރިން އުއްމީދުކުރެއްވި ވަރަށްވުރެ ލަހުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅު އެތަނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސް، އެތަނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 25، 26 ހިސާބުގައި ކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އެތަނުގައި ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ވެސް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޝެޑިއުލް އަށް ބުރޫ ނޭރި ނަމަވެސް އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މަރުކަޒެއް ނެތުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ދިމާވާ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ މުވައްޒަފުން އެއްތާކު މަަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑަށް އަސަރު ކުރާ ކަމަށާއި މުވައްޒަފުން ކުޑަ ތަނެއްގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިހާބާ ބެހޭ މައި މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ހަޖައްސައިދިނުމާއެކު، އެތަން ތައްޔާރުކުރުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފްލޯ ޕްލޭންތައް ނިންމާ ވޯކް ޗާޓްތަކާއި އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް