ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:21
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރޭންކް ކެސިއޭ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރޭންކް ކެސިއޭ
ރޮއިޓާރސް
ބާސެލޯނާ
ކެސިއޭ ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމުން ބާސެލޯނާއާއެކު މަޝްވަރާކުރަނީ
 
ބާސެލޯނާ އިން ކެސިއޭ ވިއްކާލާނީ އެންމެ ދަށްވެގެން 25 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރޭންކް ކެސިއޭ ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމުން އެ ކުލަބާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މާލީ ޤަވާއިދަށް ފެއްތުމަށް ކުލަބުން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާއި، ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރާނެ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކެސިއޭ އަކީ ބާސެލޯނާ އިން ވިއްކާލަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިޔެެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޓޮޓެންހަމުން މިހާރު އަންނަނީ ބާސެލޯނާއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ކުލަބުތަކުން ވެސް ކެސިއޭ ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޔުވެންޓަސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޓޮޓެންހަމުން ބާސެލޯނާއާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނައިރު، ބާސެލޯނާ އިން ކެސިއޭ ވިއްކާލާނީ އެންމެ ދަށްވެގެން 25 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން ރިޕޯޓުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާސެލޯނާ އިން ކެސިއޭ އަށް ހުށަހެޅީ މުސާރަ ކުޑަ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ކެސިއޭ އެއްބަސްނުވުމުން ބާސެލޯނާ އިން ނިންމީ އޭނާ ދޫކޮށްލަން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ބާސެލޯނާ އިން އެހެން ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް ވެސް ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޭސީ މިލާން ދޫކޮށް ކެސިއޭ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެވެ. އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއި ކުރީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 39 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް