ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 11:25
ލެސްޓާގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ރަސަލް މާޓިން
ލެސްޓާގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ރަސަލް މާޓިން
ގޫގުލް
ލެސްޓާ ސިޓީ
ލެސްޓާގެ ކޯޗަކަށް ރަސަލް މާޓިން ގެންނަނީ
 
އޭނާ މިހާރު ކޯޗުކޮށްދެނީ ސްވަންސީ ސިޓީއަށް

އަންނަ ސީޒަނުގައި ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗަކަށް ސްވަންސީ ސިޓީގެ ކޯޗު ރަސަލް މާޓިން ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ލެސްޓާގެ ކޯޗަކަށް މިވަގުތު ހުރީ އެސްޓަން ވިލާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޑީން ސްމިތެވެ. ނަމަވެސް ޓޭބަލުގެ 16 ވަނާގައި ކިރިޔަކިރިޔާ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ޓީމުގައި އޭނާގެ އިތުރަށް ނުބަހައްޓާނެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ސްވަންސީގެ ކޯޗު ރަސަލް އަށް ލެސްޓާއިން ހުށަހަޅަނީ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ އަކީ ޒުވާން ކޯޗަކަށްވެފައި ނަތީޖާތައް ވެސް ރަނގަޅުވުމުންނެވެ.

Advertisement

މިހާރު ވެސް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނަމުންދަނީ ރަސަލް އަކީ ލެސްޓާގެ ކުރިގެ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޮޖާސް ފަދަ މީހެއް ކަމަށެވެ. ލިވަޕޫލަށް ވެސް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ރޮޖާސް ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރީ މި ސީޒަނުގެ މެދުތެރޭގަ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ ނަތީޖާތައް މި ސީޒަނުގައި ގޯސްވެ، ރެލިގޭޓްވުމުގެ ބިރު ބޮޑުވުމުންނެވެ.

ރަސަލް ގެންނަން ލެސްޓާއިން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ސްވަންސީއިން ބޮޑު ފީ އަކަށް ޑިމާންޑްކުރަން ބޭނުންވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރަސަލްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ އޮތީ އެންމެ އަހަރެކެވެ. މިހެންވެ މާބޮޑު ފީއެއްދޭން ލެސްޓާއިން ބޭނުމެއްނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް