ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 15:22
ޒަވީ އަލޮންސޯ: ޓޮޓެންހަމުން އޭނާ އަށް ޝައުގުވެރިވޭ
ޒަވީ އަލޮންސޯ: ޓޮޓެންހަމުން އޭނާ އަށް ޝައުގުވެރިވޭ
ގޫގުލް
ޓޮޓެންހަމް
ޓޮޓެންހަމުގެ އޮފާއެއް އަލޮންސޯ އަށް
 
އޭނާގެ ނަތީޖާތަކާމެދު ޓޮޓެންހަމުގެ ޗެއާމަން ހިތްހަމަޖެހޭ

ހުސްވެފައިވާ ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު ޒަވީ އަލޮންސޯ އަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޓޮޓެންހަމުގެ ޗެއާމަން ޑެނީ ލެވީ ވަނީ އަލޮންސޯ މި ސީޒަނުގައި ލެވަކޫސަންގައި ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ލެވަކޫސްން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފަ އެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ޒަބީ އަލޮންސޯއާއެކު ޓޮޓެންހަމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް އެކުލަބުން ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވާ އަނެއް ފަރާތަކީ ފޭނޫޑްގެ ކޯޗު އޭނާ ސްލޮޓެވެ. ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމުން އަލޮންސޯއަށް އިސްކަންދެނީ އޭނާގެ ކާމިޔާބު ކުޅުމުގެ ކެރިއަރާހެދި ކަމަށްވެ އެވެ. އަލޮންސޯ ވަނީ ލިވަޕޫލާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބަޔާން މިއުނިކްގެ އިތުރުން ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅެ ގިނަ ތަށިތަކެއް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

އަލޮންސޯއަށްވުރެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ބަޔާންގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަންއާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއާމެދު ޓޮޓެންހަމުގެ ވިސްނުން ތަފާތުވީ އުމުރު ހަނގުކަމުން ކަމަށްވެ އެވެ. ނޭގެލްސްމަންގެ އުމުރަކީ 35 އަހަރެވެ. މިއީ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށްވުރެ މާދޮށީ އުމުރެއްނޫނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް