ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 14:45
ހޯދަން އިޢުލާން ކުރި މީހުން
ހޯދަން އިޢުލާން ކުރި މީހުން
އިމިގްރޭޝަން
ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
އިމިގްރޭޝަނަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 11 މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި
 
އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެ މީހުންނާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތު އެނގިއްޖެނަމަ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 9199017 އަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއަށް މެއިލް ކުރުމަށް އެދިފައި

އިމިގްރޭޝަނަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 11 މީހަކު ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެ މީހުންގެ ވަނަވަރު އިމިގރޭޝަނުން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މީހުންނަކީ:

އެމްޑީ ހުމޭރޯން ކޯބިރް (19އ)

އަބްދު ކަޔޫމް (29އ)

މުހައްމަދު ހަރުނޫރް ރޯޝިދު (35އ)

އަބްދުއް އަލް ނޫމާން (23އ)

ހާލިދު އަހުމަދު ޝިކްދާރް (35އ)

Advertisement

އެމްޑީ ނަޒުމުން ހައްގު (22އ)

މޯމިނުލް އިސްލާމް (37އ)

ޑެލޯވާ ހޮސަން (45އ)

އެމްޑީ އާފްތާބް އަހުމަދު (32އ)

ރާތުލް އަމީން (22އ)

އެމްޑީ މިސްޓާ (23އ)

އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެ މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތު އެނގިއްޖެނަމަ އެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 9199017 އަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއަށް މެއިލް ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް