ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2023 | ބުދަ 07:15
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލްބާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލްބާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ޖޯޑީ އަލްބާގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް
 
ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މިހާރު އެ ޓީމަށް ބާކީ ބޭނުން ވަނީ އެންމެ ފަސް ޕޮއިންޓު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އޮސަސޫނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އޮސަސޫނާ އަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެއްކީ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ހެރާންޑޯ އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ. މެޗުގެ ބާކީ ބައި އެ ޓީމުން ކުޅެން ޖެހުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އާއި ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އަންސޫ ފާޓީ އަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅު ކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ޑިފެންޑަރު ޖޯޑީ އަލްބާ އެވެ. އޭނާ ކުޅެން ނުކުތީ އަލެހާންޑްރޯ ބާލްޑޭގެ ބަދަލަށެވެ. މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލްބާ ލަނޑު ޖެހީ ފްރެންކީ ޑިޔޯންގް ތަނަވަަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 33 މެޗުން 82 ޕޮޮއިންޓާއެކު އެވެ. ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މިހާރު އެ ޓީމަށް ބާކީ ބޭނުން ވަނީ އެންމެ ފަސް ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް