ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:49
ދަނޑުގައި ޗޭނު ކީހެއް ހިފައިގެން ހުރި ސަޕޯޓަރު
ދަނޑުގައި ޗޭނު ކީހެއް ހިފައިގެން ހުރި ސަޕޯޓަރު
ޓްވީޓަރ
ސާފް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޓިއުނިސް ސާފްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޗޭނު ކީހެއް ހިފައިގެން ހުރި ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޓިއުނީޝިއާގެ އެސްޕެރެންސް އާއި އަލްޖީރިއާގެ ޖޭއެސް ކަބީލީ ބައްދަލުކުރި ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗު ވަނީ އަނިޔާވެރި އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ދެ ވަނަ ހާފު ފެށުން 40 މިނެޓަށް ލަސްވެފައި

ޓިއުނީޝިއާގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޗޭނު ކީހެއް ހިފައިގެން ހުރި ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ރޭސް ސްޓޭޑިއަމްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޓިއުނީޝިއާގެ އެސްޕެރެންސް އާއި އަލްޖީރިއާގެ ޖޭއެސް ކަބީލީ ބައްދަލުކުރި ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗު ވަނީ އަނިޔާވެރި އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ދެ ވަނަ ހާފު ފެށުން 40 މިނެޓަށް ލަސްވެފަ އެވެ. އެސްޕެރެންސްގެ ސަޕޯޓަރުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ކުރިމަތިލައި ޓެރަސްތަކުގައި ވަނީ ހުޅު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ. އެއާއެކު ސްޓޭންޑްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ކުދި އަލިފާން ގަނޑުތައް ނިއްވާލުމަށް ފަޔާ ފައިޓަރުންނަށް ގޮވާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ލޯކަލް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ދަނޑުގައި ހުރި ގުދަނެއް ލޫޓުވައި، ޗޭނު ކީހެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައެއް ސާމާނު ވަނީ ވަގަށް ނަގައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޗޭނު ކީސް ހިފައިގެން ހުރި މީހާ އަކީ އެ ގުދަނުން ޗޭނު ކީސް ވަގަށް ނަގައިގެން ހުރި މީހެއް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ދަނޑުގައި ޗޭނު ކީހެއް ހިފައިގެން ހުރި ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން 66 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 12 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުގެ ތަރުޖަމާނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި މައްސަލަ އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން އަންނަނީ ވަރަށް ސީރިއަސްކަމާއެކު ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން އަލްޖީރިއާގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެމީހުންނަށް ނުހައްގު ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް