ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:45
އާއިލާއާއެކު މެސީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި
އާއިލާއާއެކު މެސީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި
ޓްވީޓަރ
މެސީ
އާއިލާއާއެކު މެސީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި!
 
މެސީ އަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެ ޤައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްސަ އެމްބެސަޑަރު

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސްފި އެވެ.

މެސީގެ އަންހެނުން އެންޓޮނޭލާ ރޮކޫޒޯ އާއި އޭނާގެ ދަރިން ސައުދީ އަށް ގޮސްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު އަލް ޚަތީބު އެވެ. މިނިސްޓަރު ޚަތީބު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖާދުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލްތަކާއި އެކިއެކި ތަޖުރިބާތަކުގެ އުފާ ހޯދުމަށް މެސީ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ސައުދީ އަށް އައުމުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރާ ތަފާތު ދަތުރަކާއި، ސައުދީ އަރަބިޔާގެ މެހެމާންދާރީ ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޤައުމުން މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހަތް ފަހަރު ހޯދާފައިވާ މެސީ އަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެ ޤައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްސަ އެމްބެސަޑަރެވެ. މިއީ މެސީ ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރި ދެ ވަނަ ފަހަރު ކަމަށް ވެސް ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، މެސީއާއެކު ސައުދީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަން އެހެން ހަރުފަތަަކަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ.

މެސީ ސައުދީ އަށް ގޮސްފައިވާ އިރު، އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކުން ވެސް އަންނަނީ މެސީ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެސީ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ޙިލާލުން ވަނީ ރަސްމީ ބިޑެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެ ކުލަބުން މެސީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 400 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ޔޫރަޕުގައި ކުޅުމަށް އިސްކަން ދޭތީ މެސީ އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް