ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 21:21
ނަރުހުން
ނަރުހުން
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގެ ނަރުހުން ދާއިރާ ދޫކޮށްލަން ވިސްނުން
އެމެރިކާގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ނަރުހުން ދާއިރާ ދޫކޮށްލުމާމެދު ވިސްނަމުންދޭ: ދިރާސާ
 
69 އިންސައްތަ ނަރުހުން މުސާރަ ބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވޭ
 
ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި 30 އިންސައްތަ ނަރުހުން ގެންދަނީ ނަރުސްކަން ދޫކޮށްލުމަށް ވިސްނަމުން

ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީ ވަބާގެ ސަބަބުން އަރާމެއް ނެތި އެތައް ގަޑިއިރަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމާއި ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އެމެރިކާގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ނަރުހުން ނަރުސްކަން ދޫކޮށްލުމަށް ވިސްނަމުންދާކަން ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

18،000 ނަރުހުން ބައިވެރިކޮށްގެން އޭއެމްއެން ހެލްތު ކެއަރ ސަރވިސްއިން ޖެނުއަރީ މަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ދިރާސާއިން ހާމަވާގޮތުގައި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި 30 އިންސައްތަ ނަރުހުން ގެންދަނީ ނަރުސްކަން ދޫކޮށްލުމަށް ވިސްނަމުންނެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސާއާ އަޅައިބަލާއިރު 7 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން 36 އިންސައްތަ ނަރުހުން ބުނެފައިވަނީ ނަރުސްކަން ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރާ ތަން ބަދަލުކުރާނެކަމަށެވެ.

ރޮއިޓަރސްއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި އޭއެމްއެން ހެލްތު ކެއަރގެ ސީއީއޯ ކޭރީ ގްރޭސް ވިދާޅުވީ، މިދިރާސާއިން ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑަމިކަށްފަހު ނަރުހުން ކުރިމަތިލަމުންދާ ނަފްސާނީ ކަންކަމާއި ނަރުހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހާމަވެގެންދާކަމަށެވެ.

މިދިރާސާއިން ދެން ހާމަވެފައިވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމެވެ. އެގޮތުން 69 އިންސައްތަ ނަރުހުން މުސާރަ ބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާއިރު، 63 އިންސައްތަ ނަރުހުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ސްޓާފުންގެ ދަތިކަން އަންނަނީ އިހުސާސްކުރަމުންނެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވަނީ ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައެވެ.

ސްޓާފުންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް