ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 18:48
ޝްރީ ރާޖްނާތު ސިންގ، 3 ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
ޝްރީ ރާޖްނާތު ސިންގ، 3 ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ރާޖްނާތު ސިންގ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު 3 ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އިހްތިރާމް އަދާކުރައްވައިފި
 
ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި ހަމަހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތެއް ވަނީ ގެނެސްފައި
 
ހަނދާނީ ބިނާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ އޮނަރ ގާޑެއް އަރުވާފައި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ރާޖްނާތު ސިންގ, 3 ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، 1988 ނޮވެމްބަރު 3ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި، ޝަހީދުންނަށް އިހްތިރާމް އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

Advertisement

މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުރެއްވެވި މި ޒިޔާރަތުގައި، އިންޑިއާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު، 3 ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ އޮނަރ ގާޑެއް އަރުވާފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހާޒިރުގައި ދިދަވެރިން، ޝަހީދުންގެ ބިނާގައި ދިދަ މައުންޓްކޮށް، ޝަހީދުންގެ ހަނދާނުގައި ހަމަހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ޝްރީ ރާޖްނާތު ސިންގ، 3 ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަކީ، 1988 ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި، ޝަހީދުންގެ މަތިވެރި ގުރުބާނީއާއި އަގުހުރި ޖިހާދުގެ ޒިކުރާ އާކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ހަދާފައިވާ ބިނާއެކެވެ.

މި ޒިޔާރަތުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފްގެ އިތުރުން، ސިފައިންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް