ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 23:59
 ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
2013އިން 2018ގެ ނޮވެމްބަރަށް ފުލުހުން ކުރިމަތިލީ ވަރުގަދަ ތޫފާނަކާ - އިމްރާން
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އިމްރާން ތައުރީފްކުރެއްވި
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްފައި ވަނީ 29 މާރިޗު 1933ގަ

2013އިން 2018ގެ ނޮވެމްބަރަށް ފުލުހުން ކުރިމަތިލީ ވަރުގަދަ ތޫފާނަކާއި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 90 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އިމްރާން ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ވެސް ފުލުހުން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި އެއީ ޒިންމާދާރު ޚިދުމަތެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 90 އަހަރުވީ އިރު ފުލުހުން ވަނީ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ފެށި ހިސާބުން ފުލުހުންނާއި މެދު ވަރަށް ގިނަ އުންމީދުތަކެއް އާއްމުން ވެސް ކުރަން ފެށި ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ފުލުހުންނަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކާއި ފުލުހުންނަށް މެދުވެރިވާ ގޮންޖެހުންތައް އެނގުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މަދަނީ ޚިދުމަތަކާއި ކުރިމަތިލުމަށް ފަހު ފުލުހުން ހޭދަކުރީ އުނދަނގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. 2004 ން 2008 އާދެމެދު ފުލުހުން ހޭދަކުރީ ދަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރީ އާދަޔާއި ޚިލާފު ޖައްވެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 2008 އިން 2012އިގެ ނޮވެމްބަރާއި ހަމައަށް ފުލުހުން އުފުލީ އާ ދަތިތަކެއް ކަމަށާއި އެ ހިސާބުން 2013އިގެ ނޮވެމްބަރާއި ހަމައަށް ހޭދަކުރީ ކަށިބޯ ޖަންގައްޔެއްގައި ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން 2013އިން 2018ގެ ނޮވެމްބަރަށް ފުލުހުން ކުރިމަތިލީ ވަރުގަދަ ތޫފާނަކާއި ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކޮށްފައި ވަނީ 29 މާރިޗު 1933ގައެވެ. އަދި އަސްކަރިއްޔާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ވަކިކޮށް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ މަދަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2004 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް