ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:51
ރައީސް ސާލިހު - ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް ސާލިހު - ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
ރައީސަށް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭތީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް ފަސްކޮށްފި
 
ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭތީ, ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އިން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ، މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މެއި މަހުގެ 2 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މެޗު ފަސްކުރި ސަބަބު ހޯދުމަށް ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ދެންނެވުމުން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ، މެޗު ފަސްކުރީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވެނީ އެ ތާރީޚުގައި ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ މިއަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ކުލަބް އީގަލްސެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އީގަލްސް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މާޒިޔާއިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑު ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން މާޒިޔާ ވަނީ އެއް މެޗުން ބަލިވެފައެވެ. އީގަލްސް ވަނީ އެ ޓީމު ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިއީ މާޒިޔާއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ކުލަބުން ވަނީ 2015، 2017 އަދި 2022ގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މާޒިޔާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ ކުލަބް އީގަލްސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. އެ ޓީމުން މީގެ ކުރިން ވަނީ 2014 އަދި 2016ގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 2016 ވަނަ އަހަރު އީގަލްސްއިން ވަނީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މާޒިޔާއާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލް މެޗު ފަށާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް