ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 21:03
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްއޭ
މަޑުމަޑުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ދަށްވެ، އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހަމައަކަށް އެޅޭނެ: އެމްއެމްއޭ
 
ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިއަހަރު 7.6 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ
 
މިއަހަރު ހުރިހާ ދާއިރާއެއްވެސް ކުރިއަރާނެ
 
މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު 3.4 އިންސައްތައަށް އުފުލޭނެ

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު މަޑުމަޑުން ދަށްވެ, އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހަމައަކަށް އެޅޭނެކަމަށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން މިގޮތަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޖީއެސްޓީއަށް އައި ބަދަލާއެކު އިންފްލޭޝަން ރޭޓު އުފުލުނު ނަމަވެސް، ދެވަނަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން އިންފްލޭޝަން ދަށްވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ހުންނާނީ ހަމައަކަށް އެޅިފައި ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު 3.4 އިންސައްތައަށް އުފުލޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު، ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު މިއަހަރު އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށްވުރެ 2 އިންސައްތަ ދަށްވުމެކެވެ.

ފަހުގެ ލަފާކުރުންތަކުގައި، މިއަހަރުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓުގެ ސަބްސިޑީއަށް ސަރުކާރުން ގެންނަން ނިންމި ބަދަލުތައް މިއަހަރު ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ދުނިޔޭގެ ހަކަތައާއި ތަކެތީގެ އަގު ދަށްވުމަކީވެސް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ދަށްވާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮތް ވަރަށް 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެއެވެ. އަދި މިއަހަރު ހުރިހާ ދާއިރާއެއްވެސް ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، އިގްތިސާދުވެސް ކުރިއަރާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިއަހަރު 7.6 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރައިގެންދާ މިންވަރަށް ބަލައި، މިހާރު ލަފާކުރާ އަދަދަށްވުރެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މިއަހަރު ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްވެސް 11.9 އިންސައްތައިން 8.3 އިންސައްތައަށް ދަށްވާނެއެވެ. އެއީ މިއަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ އިތުރުވާނެތީއެވެ. އާމްދަނީ އިތުރުވާއިރު ޚަރަދުތައްވެސް އިތުރުވާނެކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް