ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 14:50
ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގައި ސަސްއާއި ވެލެންސިޔާ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގައި ސަސްއާއި ވެލެންސިޔާ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް
ޕްރެޒިޑެންޓްކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް މެޗު ޝެޑިއުލްއާއި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ވަގުތު އޮޅުވާލައިފި
 
ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗު މާދަމާ

މިސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗާއި މެޗުގެ ކުރިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚު އެފްއޭއެމްއިން ނޫސްވެރިންނަށް އޮޅުވާލައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްއިން ޢާއްމުކުރި މުބާރާތުގެ ތާވަލްގައިވާ ގޮތުން ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗު ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު (މާދަމާ)ގެ ހަވީރާއި ރޭގަނޑެވެ. ތާވަލްގައި ވާގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ވާދަކުރާނީ މާޒިޔާއާއި, ސަސްއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ވާދަކުރާނީ އީގަލްސްއާއި ބުރެވެ. އެމެޗުގެ ކުރިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބުދަ (މިއަދު) އޮންނާނެކަން އެފްއޭއެމް މީޑިޔާ ގްރޫޕް މެދުވެރިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 23:09 ގައި އެންގިއެވެ. އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް މިއަދު މެނދުރު 12:01 ގައި މީޑިއާ ގްރޫޕް މެދުވެރިކޮށް އެފްއޭއެމްއިން އެންގީ ސެމީފައިނަލާއި ފައިނަލް މެޗުގެ ތާރީޚާއެކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚުވެސް ބަދަލުކުރިކަމެވެ. އެގޮތުން ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗު ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަދި ދެވަނަ މެޗު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރެއަށް ފަސްކުރިކަން އެންގިއެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ އާ ތާރީޚެއްކަމަށް ދިނީ މެއި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. މިބަދަލުތަކާއެކު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރަށް ބަދަލުކުރިކަން އެންގިއެވެ. އެއާ ގުޅިގެން މެޗު ފަސްކުރި ސަބަބު އޮޅުން ފިލުވަން ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރި ނަމަވެސް އެސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ މެޗު ފަސްކުރިކަން ބަޔާންކޮށް ފޮނުވި މެސެޖް ފޮހެލާފައި ވަނިކޮށެވެ. މެސެޖް ފޮހެލި ސީދާ ވަގުތެއް ރައްޖެ އެމްވީއަށް ކަށަވަރެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވުނީ 14:14 ގައެވެ. މެސެޖް ފޮހެލުމުގެ އިތުރަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެފްއޭއެމްއިން ހިއްސާއެއް ނުކުރެއެވެ. އެކަން ފާހަގަވުމާ ގުޅިގެން މެޗާއި, ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކުރީތޯ ރާއްޖެ އެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން އިތުރު ޖަވާބެއް ނެތި އެފްއޭއެމްގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް ހިއްޞާކުރީ ސެމީފައިނަލް ދެމެޗުގެ އާ ތާވަލެވެ.

އެއާ ވިދިގެން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަަލް ސެކެޓްރީ ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތަކީ ކުރިން (ރޭގައި) ދިން ވަގުތު ކަމަށެވެ. އިތުރު ބަދަލެއް އުޅޭނަމަ ހިއްސާކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފުރަތަމަ ދިން ވަގުތު ހިނގަމުން ދަނީއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ދެވޭނެ ވަގުތެއް ނެތެވެ. މީގެކުރިން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ހޯދުމަށް ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުންވެސް ޖަވާބުދީފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ސެމީފައިނަލް މެޗު ކުޅޭ ތާރީޚާއި ވަގުތު: 27 އޭޕްރީލް 2023

އީގަލްސް/ ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް - 16:00

މާޒިޔާ/ ސަސް - 21:00

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް