ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 20:11
ރަޝިއާގެ ޓީ-14 އާރމަޓާ ޓޭންކުތައް
ރަޝިއާގެ ޓީ-14 އާރމަޓާ ޓޭންކުތައް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި، ރަޝިއާއިން އެގައުމުގެ ޓީ-14 އާރމަޓާ ޓޭންކުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
 
ހަނގުރާމައިގެ މާހައުލަށް މި ޓޭންކުތައް މިހާރު ނެރެފައި ވީނަމަވެސް، އަދި ސީދާ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ޓޭންކުތައް ބޭނުމެއްނުކުރޭ
 
މިޓޭންކުތައް ބޭނުންކުރަން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގާފައިވޭ
 
ހައިވޭގައި، ޓޭންކްތަކުގެ ދުވެއްޔަކީ ގަޑިއަކު 80 ކިލޯމީޓަރު

ރަޝިއާގެ ޓީ-14 އާރމަޓާ ޓޭންކުތައް އެގައުމުން ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ މީޑިއާތަކުން މިކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، ހަނގުރާމައިގެ މާހައުލަށް މި ޓޭންކުތައް މިހާރު ނެރެފައި ވީނަމަވެސް، އަދި ސީދާ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ޓޭންކުތައް ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ.

ރަޝިއާގެ މި އައު ޓޭންކުތަކަކީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކޮށްފައިވާ ޓޭންކުތަކެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިޓޭންކުތައް ބޭނުންކުރަން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގާފައިވާނެ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެއެވެ.

ހައިވޭގައި ޓޭންކްތަކުގެ ދުވެއްޔަކީ ގަޑިއަކު 80 ކިލޯމީޓަރެވެ.

މީގެ އިތުރު ޓޭންކަރުތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް