ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 12:29
ދިވެހިންގެ އެހީގައި ގާޒާގައި ބިނާ ކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ދިވެހިންގެ އެހީގައި ގާޒާގައި ބިނާ ކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން
ދިވެހިންގެ އެހީގައި ފަލަސްތީނުގައި މިސްކިތެއް އެޅު
ދިވެހިންގެ އެހީގައި ފަލަސްތީނުގައި މިސްކިތެއް އަޅަނީ
 
މި މިސްކިތަށް ދީފައިވަނީ "މަސްޖިދުލް ގުއްދޫސް"
 
މި މިސްކިތަކީ 1100 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް
 
މިއީ ދިވެހިންގެ އެހީއާއެކު ފަލަސްތީނުގައި ބިނާ ކުރާ ފުރަތަމަ މިސްކިތް

ދިވެހިންގެ އެހީގައި ފަލަސްތީނުގައި މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމަށް ނިންމައި ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ.

"މަސްޖިދުލް ގުއްދޫސް" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި މިސްކިތް ބިނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައެވެ. ބިންގާ އެޅުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސަރަހައްދުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ދިވެހިންގެ އެހީގައި ފަލަސްތީނުގައި މި މިސްކިތް ބިނާ ކުރަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިންނެވެ. "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އައިއޭސީން ބުނީ މި މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގާޒާގައި މިސްކިތެއް ނުހުންނަށް ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށެވެ. އެ ސަރަހައްދަކީ 50،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

އައިއޭސީން ބުނީ މިއީ ދިވެހިންގެ އެހީގައި ފަލަސްތީނުގައި ބިނާ ކުރާ ފުރަތަމަ މިސްކިތް ކަމަށެވެ. ތިން ބުރިއަށް ހަދާ މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 1100 އެއްހާ މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

މި މިސްކިތް ބިނާ ކުރުމަށް ފަންޑު ހަމަޖައްސަނީ އައިއޭސީން ހުޅުވާފައިވާ "ތަޖުރީ" ފަންޑުންނެވެ. މިއީ ކްރައުޑް ފަންޑެކެވެ. މިއީ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް އެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފަންޑެކެވެ.

ދިވެހިންގެ އެހީއާއެކު އައިއޭސީން ވަނީ މިހާތަނަށް އެކި ޤައުމުތަކުގައި އަށަކަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތް ބިނާ ކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ގާޒާ ހިމެނޭހެން ހަތަރު މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިއޭސީން ބުންޏެވެ. އެއީ ސޯމާލީ ލޭންޑާއި އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި ކެންޔާގައެވެ.

އައިއޭސީ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެހެން ޤައުމެއްގައި މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުން ފަދަ ބޮޑު ސަދަގާތެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން މިހާތަނަށް ބިނާ ކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަކު އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ބިނާ ކޮށްފައިވާ މިސްކިތް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި
ގާޒާ އިން ވަގުތުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް އަރަބް ލީގުން ގޮވާލައިފި
ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ކާނާ ލިބުން ހުއްޓިއްޖެ
ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ މިނިވަން ފަލަސްތީން ދައުލަތަކަށް ސައުދީން ތާއީދު ކުރަން: ވަލީއަހުދު