ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:10
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފިތުރު ޒަކާތް
މިއަހަރު ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނީ 9 މިލިޔަން ރުފިޔާ
 
ފައިސާ ވަނީ ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައި
 
ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ 175485 މީހުން

1444ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ނުވަ މިލިޔަން ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ސައުވީސް ރުފިޔާ ފަސްލާރި (9,003,324.05) ފަގީރުންގެ ދަފްތަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފިއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިހަ ފަސް (175485) މީހުންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ފަޤީރުންގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ (8446) މީހުންގެ ތެރެއިން، މާލެ ސިޓީން އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ (1736) މީހުންނަށް، ބޮލަކަށް ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް (3450) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ވަނީ 20 އެޕްރިލް ގައި އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ރަމަޟާންމަހުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ގޮވާމުން ބަލައިގެންފައިވާއިރު 20 އެޕްރިލް ކަމަށްވާ 29 ރަމަޟާން 1444 ގެ ނިޔަލަށް ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ގޮވާމުން ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ ބާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ އައްޑިހަ ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް (12989.3) ކިލޯއެވެ.

ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ގޮވާންވެސް 20 އެޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް ވަނީ  ބަހާ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް