ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 08:21
ރަޝިއާއިން އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ސަރަހައްދަކަށް ދިން ހަމަލާ
ރަޝިއާއިން އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ސަރަހައްދަކަށް ދިން ހަމަލާ
އޭއެފްޕީ
ރަޝިއާ
ރަޝިއާގެ ޖެޓަކަށް، އޮޅިގެން އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ސަރަހައްދަކަށް ހަމަލާ ދީފި
 
ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ޔޫކްރޭނާ ކައިރީގައި އޮންނަ ބެލްގޮރޮޑްއަށް

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މަތިންދާބޯޓަކުން އޮޅިގެން، އެ ޤައުމުގެ ސިޓީއަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެގޮތުން، ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ޔޫކްރޭނާ ކައިރީގައި އޮންނަ ބެލްގޮރޮޑްއަށެވެ. މި ހަމަލާގައި ތިން މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

ބެލްގޮރޮޑް ރީޖަންގެ ގަވަރުނަރު އާއްމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯއެއްގައި ވަނީ އެ ހަމަލާތަކާއެކު ވަގުތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވާފައިފައެވެ. އަދި އެ ހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރު ނުވާ ކަމަށާއި ތިން މީހަކު ޒަހަމްވި އިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު އެކަކަށް ލިބިފައިވަނީ ކުދި ޒަހަމްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަތަރު ކާރަކަށާއި އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގެއްލުން ލިބުނު އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އެންމެން އެތަނުން ވަގުތުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ދައުލަތުން ހިންގާ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ޓާސް އިން އެ ޤައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ "ސޫ 34 ސުޕަރސޮނިކް ފައިޓަރ-ބޮންބަރ ޖެޓަށް އެ ހަމަލާ ދެވުނީ އޮޅިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ކޮން ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ގެއްލުންވި ތަންތަން އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ހަމަލާ ދޭ ސަރަހައްދުގައި ގޮވުމެއް ވެސް ގޮވައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާދޭން ފެށިފަހުން އެ ޤައުމަށް އެންމެ ގިނަ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައި ވަނީ ވެސް ބެލްގޮރޮޑް ސަރަހައްްދަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް