ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 18:44
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން - އާމިލާ މުހައްމަދާއި މަރިޔަމް މައިސާ އިބްރާހީމް ވަނީ ޝޯ އާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައި
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން - އާމިލާ މުހައްމަދާއި މަރިޔަމް މައިސާ އިބްރާހީމް ވަނީ ޝޯ އާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން މިރޭ ދެ ބައިވެރިން ވަކިވާނެ
 
މިރޭ 9:30ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ދައްކާނެ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑް މިރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ދައްކާނެއެވެ.

ރަންތާޖު މުބާރާތް ފަށައިފައިވަނީ 24 މާރޗް 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. އެ މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ. ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކިޔެވުން އެ ރޭ ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

މިރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭނީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަސް ވަނަ ޝޯއާއި ހަތަރު ވަނަ އެލިމިނޭޝަން އެވެ. މިރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑުގައި ދެ ބައިވެރިއަކު މުބާރާތާ އަލްވަދާއު ކިޔާނެއެވެ. މިރޭ 9:30ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ދައްކާނެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ވަކިވެގެންދިޔަ ދެ ބައިވެރިން އެންމެ ފަހު ޝޯ ގައި ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެ ދެ ބައިވެރިންނަކީ މުބާރާތުގެ 10 ވަނަ ބައިވެރިޔާ އާމިލާ މުހައްމަދާއި މުބާރާތުގެ 11 ވަނަ ބައިވެރިޔާ މަރިޔަމް މައިސާ އިބްރާހީމެވެ. މިހާރު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ 9 ބައިވެރިންނެވެ. މި 9 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މިރޭ ދެ ބައިވެރިން ވަކިވުމުން ދެން ތިބޭނީ 7 ބައިވެރިންނެވެ.

Advertisement

ހަ އެޕިސޯޑަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެލިމިނޭޓްވެގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް