ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 17:41
ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސް 2023 އަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސް 2023 އަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސް 2023ށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް
 
މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ އަދަދު 15،000ށްވުރެ މަތި ނޫން ރަށްރަށަށް
 
ޝަރުތުތައް ހަމަވާ 8 ރަށަކަށް ފުރުސަތުދޭނެ

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްއިއްޔާ، ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސް 2023"އަށް ވާދަކުރުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑަށްފަހު އެކިގައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސް އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ވެސް ލިބިފައިވާއިރު، ޝަރުތު ހަމަވާ 8 ރަށަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ވީހާވެސް ގިނަ ރަށްރަށަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރު ކުރީ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ފުރުސަތު މިހާރު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 25ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އާ ހަމައަށެވެ.

ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސްއަކީ ރަށްފުށުގެ ތަރައްގީއާއި އެރަށެއްގެ ދުޅަހެޔޮ ދިރުއުޅުމެއް މަގުފަހިކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް އަދި ރަށްފުށުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 40 ގައުމަކުން 70އަށްވުރެ ގިނަ އަވަށާއި ރަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އަށް ރަށް ހޮވާނީ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި 8 ރަށަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، "ކެންޑިޑެސީ ޑޮކިއުމެންޓް" ފުރިހަމަކުރުމާއި، ވީޑިއޯ އަދި ޖެނެރަލް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެހީތެރިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބެސްޓް ޓޫރިޒަމް ވިލެޖަސްއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު، ރަށުގައި ސަގާފީގޮތުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި، ރަށުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ގުދުރަތީ ރީތި ތަންތަނާއި، ސަގާފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ރަށުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ތައުލީމީ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށާއި، ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އިތުރުން ދެ ޖިންސަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ފާހަގަކޮށް، އަންހެނުންނަށް މި ދާއިރާއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތްތައް އެނގޭ ގޮތަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީވެ، ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ 15،000ށްވުރެ މަތިނޫން ރަށްރަށަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް