ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 12:39
ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަސް
ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތުގަައި ދެމި ތިބޭ ބައެއް: ރައީސް
 
ދިވެހި ސިފައިން ތިބެނީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތުގަައި
 
ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވި

ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތުގަައި ދެމި ތިބޭ ބައެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު އެހެން ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ވަނީ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސަށާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ހުރިހާ ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ އާއިލާތަކަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ފަޚުރުވެރި ޚިދުމަތުގަައި ދެމި ތިބޭ ބައެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް