ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 01:26
ލިލީ ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޖަރޒީ ދައްކާލަނީ: ފޮޓޯ-ވިކްޓްރީ
ލިލީ ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޖަރޒީ ދައްކާލަނީ: ފޮޓޯ-ވިކްޓްރީ
ވިކްޓަރީ ތައްޔާރުވުން
ލިލީވެސް ދެވަނަ ޑިވިޝަން ކުޅެން ވިކްޓްރީއަށް!
 
ލިލީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ މާޒިޔާއަށް

ނިއުރޭޑިއަންޓުން ފާހަގަވި ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރ އަހުމަދު އަބުދުالله (ލިލީ) ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވިކްޓްރީއަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ތިން ސީޒަންގައި މާޒިޔާއަށް ކުޅުނު ލިލީ ކެރިއަރު ފެށީވެސް އަދި ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދީވެސް ނިއުރޭޑިއަންޓްގައެވެ. ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ނޫ ޖަރޒީން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓްބޯޅައަށް ތަޢާރަފްވެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކްލަބަށް ކުޅުނެވެ. ޖެހިގެން އައި ސީޒަންގައި ޓީސީއަށް ކުޅުމަށްފަހު އަލުން އެނބުރި ނިއުއަށް ބަދަލުވިއެވެ. އޭގެފަހުން ދެން ފެނުނީ މާޒިޔާއިންނެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ސީޒަންގައި އޭނާއަށް ޤަވާއިދުން ކުޅެން ފުރުޞަތެއް ނުލިބެއެވެ. ޤައުމީ ޓީމްގެ ދިފާއުގައިވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ލިލީ އެންމެފަހުން ކުޅުނީ އުފަން ރަށް ހިންނަވަރުގައި އޮތް ހިންނަވަރު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައެވެ. ލިލީ ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކުރިއިރު އޭނާގެ ކާމިޔާބީތައް ގުޅިފައިވާ ކްލަބް ނިއުރޭޑިއަންޓްވެސް ވާދަކުރާނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައެވެ.

ލިލީގެ ކުރިން ވިކްޓްރީން ވަނީ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބުދުލްގަނީ އާއި މުޙައްމަދު އުމެއިރުގެ ސޮއިވެސް ހޯދާފައެވެ. ލިލީއާއެކު ވިކްޓްރީން މިއަދު ވަނީ ޒުވާން ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ސޮއިކުރިކަންވެސް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެއީ ވިޝާން އަބުދުލް މަޖީދާއި, އަބުދުالله ޔަފާއުއެވެ. ވިކްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަނީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްވުމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން މިސީޒަންގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައިވެސް ވާދަކުރާނެއެވެ.

ޓީމުތަކުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އޮންނާނީ މި އަހަރު ކިހާ ހިސާބެއްގައި ކަމެއް އެފްްއޭއެމުން އަދި ނުބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް