ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:31
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ލަލީގާ
ނެގްރެއިރާ އަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ލަލީގާގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ބާސެލޯނާ އަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަކީ ނެގްރެއިރާގެ ވިޔަފާރީ ކުންފުންޏަކަށް ހަތް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދީފައިވާ ތުހުމަތު

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ބާސެލޯނާ އިން އެންރީކޭޒް ނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި ވަނީ ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑުގައި ހުންނަ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މައި އިދާރާގަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަކީ ނެގްރެއިރާގެ ވިޔަފާރީ ކުންފުންޏަކަށް ހަތް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދީފައިވާ ތުހުމަތެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅު ޔުއެފާ އިން ވެސް އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާ އިން ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބާސެލޯނާ އިން އެ ކުލަބުގެ އެތެރޭގައި ބެލި ބެލުންތަކުން ވެސް އެކަމުގައި އެއްވެސް ގޯހެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ތުހުމަތު ކުރީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް އިސްވެ ހުންނަވާ، ބާސެލޯނާގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ވަނީ އޭނާގެ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވެސް އަމާޒުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ރެއާލް އަކީ އެންމެ ގިނައިން އަބަދު ވެސް ރެފްރީންނަށް ރިޝްވަތު ދޭ ކުލަބު ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އެ ބައްދަލުވުމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ ހާޒިރުވެފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ވެސް ލަޕޯޓާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރައީސް އަދި އިސްވެރިންނާ ސަލާމް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް