ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 08:10
އިނގުރައިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އިނގުރައިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު
އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ
 
މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 76.8 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ރ. އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ހަންނާނު ހުސައިނެވެ. އަދި ޑުޕްލެކްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމެވެ.

Advertisement

އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަހުން ނިންމާގޮތަށް 76,869,858.52 (ހަތްދިހަ ހަ މިލިއަން އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް ރުފިޔާ ފަންސާސް ދެ ލާރި) އަށެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްތަކުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް