ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 08:01
ޑެފިޓެލިއޯ
ޑެފިޓެލިއޯ
ގޫގުލް
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ފުރަމޭގެ ފަރުވާއަށް ދޭ ބޭހަކަށް ސަމާލުވާން އަންގައިފި
 
ޑެފިޓެލިއޯ Defitelio (Defibrotide Sodium) ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭހުގެ ނަކަލު ވަނީ ދެ ގައުމަކުން ފެނިފައި

ފުރަމޭގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއްގެ ނަކަލެއް އުފައްދައިގެން ބޭނުންކުރާތީ ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އެދިއްޖެ އެެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބުނީ ޑެފިޓެލިއޯ Defitelio (Defibrotide Sodium) ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭހުގެ ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ބޭސް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާއި ކިރިގިސްތާނުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އެލަރޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނިގޮތުގައި މި ބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބޭހެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސް ފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ބޭހަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އެމްއެފްޑީއޭއިން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ ޑެފިޓެލިއޯގެ ބެޗް ނަންބަރު 19ޖީ19އޭ އަށެވެ.

Advertisement

މިއީ ފުރަމޭގެ ނާރެއް ބެދުމުން ނުވަތަ ސްޓެމް ސެލް ޓްރާންސްޕްލާންޓަށްފަހު ދިމާވާ ކިޑްނީ އާއި ލަންގް މައްސަލަތަކަށް ވެސް ދެމުން އަންނަ ބޭހެކެވެ. ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް އެ ބޭސް ދެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބޭސް ސިޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭހަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ޕޯޓްތަކުގައި ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދާނެ ކަމަށްވެސް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް