ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 17:05
ޢީދު ނަމާދު
ޢީދު ނަމާދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިތުރު އީދު ނަމާދު
މިއަހަރު ހުޅުމާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހަދާނެ
 
ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި 2 ގައި ވަކިން ބޮޑު ޖަމާއަތް ހަދާނެ
 
އީދު ދުވަހަކީ އޭޕްރީލް 21 ވާ ހުކުރު ދުވަސް

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ހުޅުމާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

އަރބަންކޯއިން ބުނީ އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ދެ ޖަމާއަތް ހެދުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސާއި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ވަކިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފޭސް އެކެއްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައެވެ. އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ވަދެ ނިކުމެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްދުމުގެ ގޮތުން ޖަމާއަތަށް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިން ވަނުމަށް ދެ އެންޓްރޭންސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Advertisement

އަދި މީގެ އިތުރަށް އެ ގަޑީގައި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައިބޯވުން އިތުރުވެ ޓްރެފިކްގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސައިކަލު ޕާކުކުރުމަށް ސެންޓްރަލް ޕާކު ސަރަހައްދު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޮޑު ޖަމާއަތް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ވަކިން ޖަމާއަތަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ފޭސް 1 އަދި 2 ގައި ވެސް އާންމުންނަށް ވުލޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ އޭޕްރީލް 21 ވާ ހުކުރު ދުވަހެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް