ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 08:02
ޓީޓީ ޓީމު މިރޭ ފުރުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯއަަކަށް ހުއްޓިގެން
ޓީޓީ ޓީމު މިރޭ ފުރުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯއަަކަށް ހުއްޓިގެން
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ޓީޓީ
ޓީޓީ ޓީމު ކްރޮއޭޝިޔާ އަށް
 
ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވުން

ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކްރޮއޭޝިޔާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

މި ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ މި އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި މަޑަގަސްކަރާގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވުމެވެ.

Advertisement

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މި ދަތުރުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނީ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމުންނާއި ގައުމީ ބޭންކުން ކަމަށެވެ. ޓީޓީ އަކީ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން މެޑަލް ހޯދާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ އެއް ކުޅިވަރެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދުރާލައި ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެއް ޓީމަކީ ވެސް ޓީޓީ އެވެ. މި ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެނީ ޗައިނާގެ ކޯޗެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް