ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 07:59
ބާސެލޯނާ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ކުލަބުގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ކުލަބުގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ރޮއިޓާރސް
ބާސެލޯނާ
ލަޕޯޓާ ބުނަނީ ބާސެލޯނާ ބަދުނާމުކުރުމަށް ހިންގަނީ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށް
 
ބާސެލޯނާ އަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނާނެ، ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަޤުސަދުގައި އެެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ކުލަބުން ނޯންނާނެ

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކީ ކުލަބު ބަދުނާމުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މީޑިއާ ކެމްޕެއިނެއް ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެފްރީސް ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި އެންރީކޭޒް ނެގްރެއިރާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދީފައިވާ މައްސަލަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ތުހުމަތުގައި ބުނަނީ ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަަށް އެ ކުންފުންޏަށް ނުވަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ އަދަދެއް ދީފައި ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޓެއްގައި އެ ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފާވާއިރު، ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (ޔުއެފާ) އިން ވެސް އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ބަލަމުންނެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ޗެފެރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މިއީ މިހާތަނަށް ފުޓުބޯޅައިގައި އޭނާ އަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ސީރިއަސް މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން ކުޅިވަރުގެ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މުބާރާތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަޤްޞަދެއް އޮވެގެން ދުވަހަކު ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާ އަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަޤުސަދުގައި ކުލަބުން އެެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބާސެލޯނާ އަށް ޓެކްނިކަލް އަދި ރެފްރީންގެ ލަފާ ލިބުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކަށް ލިބޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ލަފާއަކީ ކްލަބުތަކުގެ އެތެރޭގެ ބައެއްކަން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ރެފްރީންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި، ނުވަތަ ކުރިން ރެފްރީކަން ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ލަފާ ވެސް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް ދެތިން މަސް ދުވަހު، ބާސެލޯނާގެ އަބުރާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކައި، ބޮޑު ކެމްޕޭނުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޚަބަރު ވެސް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ޚަބަރުތަކަކީ ދޮގު ޚަބަރު ކަމަަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ މައްސަލަ އިން ފުރިހަމަ އަށް ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޔުއެފާއިން ވަނީ އެ އިދާރާގެ 31 ވަނަ އާޓިކަލްގެ ހަތަރުވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޑިސިޕްލިނަރީ ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން، ބާސެލޯނާއިން ނެގްރެއިރާއަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް ޔުއެފާއިން ވަނީ ޚާއްޞަ އިންސްޕެކްޓަރުންތަކަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް